Minőségpolitika

A BELVÁROSI NYOMDA Zrt.
MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A Belvárosi Nyomda Zrt. célja, hogy a nyomtatás, és könyvkötészet tevékenységet úgy végezze, hogy ”egy lépéssel” az érdekelt felek igényei előtt járjon, maradéktalanul megfeleljen a követelményeknek és partnerei megelégedettségét folyamatosan növelje.

Lehetőségeinkhez mérten folyamatosan fejlesztjük infrastruktúránkat, törekszünk a munkahelyi környezet javítására,
A folyamatok és tevékenységek tudatos fejlesztésével, irányításával, következetes ellenőrzésével, mérésével, értékelésével, kockázatelemzéssel törekszünk a gazdasági eredmények folyamatos növelésére, a hibák megelőzésére. Ennek során olyan gépeket, módszereket, és technológiát alkalmazunk, melyek magas színvonalon képesek biztosítani a költséghatékony termelést.
Dolgozóink körében tudatosítjuk, hogy az eredményesség, hatékonyság, a magas színvonalú, hibátlan munka, a versenyképesség alapja. Megfelelő külső és belső képzési formákkal biztosítjuk dolgozóinknak a szakmai és minőségirányítási felkészültséget, ami erősíti az igényességre, önellenőrzésre és egymás segítésére való készséget és a minőség iránti elkötelezettséget.
Szolgáltatásaink fejlesztésével új piacokat keresünk, és folyamatosan ébren tartjuk vevőink érdeklődését,
Szolgáltatásainkat a vevők igényeinek teljes körű figyelembe vételével teljesítjük,
A külső szolgáltatókkal korrekt partneri kapcsolat kiépítésére törekszünk. Elvárjuk, hogy igényeinket a lehető legmagasabb színvonalon teljesítsék a kölcsönös megelégedettség érdekében.
Külföldi partnerek keresése, és folyamatos közös munkavégzés.
Csökkentsük a minőség költségeket az”Elsőre jót”elv megvalósításával,
Ahhoz, hogy nyomdánk folyamatosan magas színvonalú termékeket állítson elő, szükség van olyan hatékony minőségirányítási rendszer működtetésére, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, partnereink folyamatos elégedettségét. Ezt a rendszert évenként felülvizsgáljuk, indokolt esetben módosítjuk és a tapasztalatok alapján tökéletesítjük.
Megfelelő belső kommunikációval gondoskodik arról, hogy a dolgozók felismerjék a vevői követelmények teljesítésének és a vevő által igényelt minőség elérésének fontosságát. Mindenkiben tudatosuljon, hogy az ISO 9001:2015 szabvány alapján kialakított minőségirányítási rendszer hatékony működése pozitív hatást gyakorolhat a termelékenységre, a minőségre, a költségek alakulására, a selejt csökkenését eredményezheti, a régi piacok megőrizhetőek lesznek és az újabbak megszerzésére növekszik az esély.

Társaságunk vezetése elkötelezettséget vállal az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer kiépítésére és folyamatos fejlesztésére, valamint az ehhez szükséges erőforrások biztosítására.

A Belvárosi Nyomda Zrt. minőségpolitikáját a társaság vezérigazgatója hagyta jóvá, azt minden munkatárs megismerte és munkájára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Budapest, 2018. március 01.

Derecskey László
Vezérigazgató

A tanusítványok megtekintéséhez kattintson a képekre!
fsc-01 iso-01