Nem lehet megállítani a nyomtatást

Köszönjük, hogy minket választott!

A BELVÁROSI NYOMDA Zrt.
MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A Belvárosi Nyomda Zrt. célja, hogy a nyomtatás, és könyvkötészet tevékenységet úgy végezze, hogy ”egy lépéssel” az érdekelt felek igényei előtt járjon, maradéktalanul megfeleljen a követelményeknek és partnerei megelégedettségét folyamatosan növelje.Lehetőségeinkhez mérten folyamatosan fejlesztjük infrastruktúránkat, törekszünk a munkahelyi környezet javítására,
A folyamatok és tevékenységek tudatos fejlesztésével, irányításával, következetes ellenőrzésével, mérésével, értékelésével, kockázatelemzéssel törekszünk a gazdasági eredmények folyamatos növelésére, a hibák megelőzésére. Ennek során olyan gépeket, módszereket, és technológiát alkalmazunk, melyek magas színvonalon képesek biztosítani a költséghatékony termelést.
Dolgozóink körében tudatosítjuk, hogy az eredményesség, hatékonyság, a magas színvonalú, hibátlan munka, a versenyképesség alapja. Megfelelő külső és belső képzési formákkal biztosítjuk dolgozóinknak a szakmai és minőségirányítási felkészültséget, ami erősíti az igényességre, önellenőrzésre és egymás segítésére való készséget és a minőség iránti elkötelezettséget.
Szolgáltatásaink fejlesztésével új piacokat keresünk, és folyamatosan ébren tartjuk vevőink érdeklődését,
Szolgáltatásainkat a vevők igényeinek teljes körű figyelembe vételével teljesítjük,
A külső szolgáltatókkal korrekt partneri kapcsolat kiépítésére törekszünk. Elvárjuk, hogy igényeinket a lehető legmagasabb színvonalon teljesítsék a kölcsönös megelégedettség érdekében.
Külföldi partnerek keresése, és folyamatos közös munkavégzés.
Csökkentsük a minőség költségeket az”Elsőre jót”elv megvalósításával,
Ahhoz, hogy nyomdánk folyamatosan magas színvonalú termékeket állítson elő, szükség van olyan hatékony minőségirányítási rendszer működtetésére, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, partnereink folyamatos elégedettségét. Ezt a rendszert évenként felülvizsgáljuk, indokolt esetben módosítjuk és a tapasztalatok alapján tökéletesítjük.

Megfelelő belső kommunikációval gondoskodik arról, hogy a dolgozók felismerjék a vevői követelmények teljesítésének és a vevő által igényelt minőség elérésének fontosságát. Mindenkiben tudatosuljon, hogy az ISO 9001:2015 szabvány alapján kialakított minőségirányítási rendszer hatékony működése pozitív hatást gyakorolhat a termelékenységre, a minőségre, a költségek alakulására, a selejt csökkenését eredményezheti, a régi piacok megőrizhetőek lesznek és az újabbak megszerzésére növekszik az esély.Társaságunk vezetése elkötelezettséget vállal az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer kiépítésére és folyamatos fejlesztésére, valamint az ehhez szükséges erőforrások biztosítására.A Belvárosi Nyomda Zrt. minőségpolitikáját a társaság vezérigazgatója hagyta jóvá, azt minden munkatárs megismerte és munkájára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Budapest, 2018. március 01.

Derecskey László
Vezérigazgató

Társadalmi felelősségvállalás

A Belvárosi Nyomda Zrt. figyelembe veszi a társadalom érdekeit, mégpedig azáltal, hogy tekintettel vagyunk a tevékenységük során az üzletfeleinkre, beszállítóinkra, külső szolgáltatóinkra, munkatársainkra, valamint ugyanígy a környezetre kifejtett hatásunkra is. Társadalmi felelősségvállalásunk során irányítjuk és fejlesztjük a társadalomra és a környezetre kifejtett hatásukat, valamint értéket hozunk létre részvényeseink és partnereink számára a stratégia, szervezési kérdések és a működés módjának fejlesztésében.Nyomdánk hangsúlyos feladatának tekinti a jótékonysági tevékenységet. Igyekszünk minden évben olyan szervezetet, alapítványt megkeresni, akik méltóak arra, hogy támogassuk. A jó cselekedetek visszahatnak az ember lelkére. A kedvesség, egy őszinte mosoly, a figyelmes hallgatás és a szívélyes viselkedés gazdagabbá tesz minket. Emberré vállunk, és ami a legfontosabb, jó emberré.

Prima Primissima – Példa és érték

A díj történetének eddigi tíz éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben, napjainkra már a jelöltté válás is elismerésnek számít. A díj életre hívóinak, mai gondozóinak és támogatóinak célja, hogy az értékek elismerésével értéket teremtsen, s a példaképek kiemelésével példát nyújtson mindenki számára. Biztosítottuk a teljes körű nyomdai munkák pontos elvégzését.

Magyar Kerékpárosklub.

Az ország legnagyobb kerékpáros szervezete, amely mára már közel kétezer taggal rendelkezik. A klub fő célja a kerékpározás hazai terjedésének elősegítése, kultúrájának megteremtése. A szervezet fontos szereplője a közéletnek, szakmai segítséget nyújt a vonatkozó kormányzati döntések előkészítésénél, illetve közreműködik a tervek elkészítésében és megvalósításában. Küldetésének tekinti, hogy a kerékpár, mint közlekedési eszköz, elnyerje méltó helyét a mindennapi közlekedésben, illetve a kerékpár váljon a legnépszerűbb sport és szabadidős eszközzé.

Csepel Futball Club

A Csepel FC 1912-ben alakult, Csepel Sport Klub jogutódja, melyben 300 utánpótlás korú játékos rúgja a labdát. A 17 utánpótlás csapat mellett, egy NB III-as felnőtt férfi csapattal és egy NB II-es női felnőtt csapattal is rendelkezik. A helyszínt ehhez egy 14 ezer férőhelyes stadion biztosítja, melyben kettő füves és egy műfüves pálya található. A klub fennmaradásában szervesen részt vállalunk promóciós és reklám ajándékok gyártásával. Segítve ezzel a futball club könnyebb működését, és a csapatok eredményesebb szereplését.

Magyar Mentőmotor Alapítvány

Az alapítvány életre hívása 2004 telén kezdődött. Az OMSZ akkori főigazgatója engedélyezte, hogy több ország tapasztalata alapján, az ottani mintákat alapul véve néhány lelkes, fiatal mentőorvos megszervezze és elindítsa Magyarországon a motoros mentést. A céljuk, hogy egyre több ember számára legyen elérhető a magas színvonalú, gyors prehospitális ellátás. Az Alapítvány munkáját jelentős pénzösszeggel segítjük, amely nem csak a napi működésükhöz szükséges, hanem fejlesztésekre is fordíthatók.

MVGYOSZ-Vakvezetőkutya-kiképző Iskola

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének kiemelten közhasznú szervezetének célja, hogy segítse a látássérült emberek életét. 1976-ban indult el a vakvezető kutya kiképzés, köszönhetően Vitéz Lovag Rithnovszky János Úrnak, aki a csepeli Vakvezetőkutya-kiképző Iskola alapítója. A kezdetektől számítva körülbelül 500-600 kutya került eddig ki az iskolából segítve ezzel a vakok és gyengénlátók hétköznapjait. Összkomfortos kutyaházakat készítettünk számukra, amely segíti az állatok nyugodt pihenését, és biztonságos meleget nyújt nekik a téli időszakban is.

Csillagfény Gyermek és Családsegítő Alapítvány

A Csillagfény Gyermek és Családsegítő Alapítvány 2008. január 16-án alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön, és támogatásokat juttasson el 
a magyar gyermekegészségügy részére. Egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügy rehabilitációs tevékenység. 
Fő célkitűzésünk, hogy segíteni tudjunk a gyógyító folyamatokban, valamint segítség a beteg gyermekeknek, a szülőknek. 
Az alapítvány célja az egészség-megőrzés, a betegség-megelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység végzésének támogatása.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának munkatársai a krisztusi szeretetet megjelenítve, a gyógyítás és ápolás lehető legmagasabb szakmai színvonalán, gyógyító közösséget alkotva szeretnének a hozzájuk forduló beteg gyermekeken és családjukon segíteni. Az emberi erőfeszítések korlátjait felismerve kérik Isten segítségét küldetésük teljesítéséhez. Munkájukat ugyanakkor a legkorszerűbb ismeretek követésével és a mindennapi gyógyításban és ápolásban való felhasználásával szeretnék végezni.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának munkatársai a krisztusi szeretetet megjelenítve, a gyógyítás és ápolás lehető legmagasabb szakmai színvonalán, gyógyító közösséget alkotva szeretnének a hozzájuk forduló beteg gyermekeken és családjukon segíteni. Az emberi erőfeszítések korlátjait felismerve kérik Isten segítségét küldetésük teljesítéséhez. Munkájukat ugyanakkor a legkorszerűbb ismeretek követésével és a mindennapi gyógyításban és ápolásban való felhasználásával szeretnék végezni.